Průmyslové manipulátory INDEVA® a tradiční pneumatické manipulátory s kontrastem
indeva

Srpen 30, 2004

Průmyslové manipulátory INDEVA® a tradiční pneumatické manipulátory s kontrastem

Průmyslové manipulátory INDEVA® řady Liftronic ® s kontrastem se systémy zvedání a tradiční pneumatické manipulátory.

Průmyslové manipulátory řady Liftronic® jsou zařízení INDEVA® (INtelligent DEVices for hAndling). Zařízení INDEVA® nabízí mnohé výhody v porovnání s pneumatickými průmyslovými manipulátory v oblasti ergonomie, bezpečnosti a produktivity.

vantaggi ceco

Automatické vyvažování a automatické zjišťování hmotnosti.

Elektronické zařízení ovládané mikroprocesorem umožňuje vyvažovacím zařízením s automatickým a okamžitým vynulováním hmotnosti uchopeného nákladu. Zařízení INDEVA® nejenom automaticky vyvažuje hmotnost nákladu při zvedání (funkce automatického vyvažování), ale současně zjišťuje i hmotnost nákladu (funkce automatického zjišťování hmotnosti) a automaticky se přizpůsobuje vyvažování různých hmotností. Díky tomu obsluha dokáže manipulovat s náklady odlišné hmotnosti nebo u nichž dochází ke změně hmotnosti během manipulace (vyprazdňování/plnění soudků, beden, pytlů atd.) bez potřeby používat voliče, ani mačkat tlačítka a zejména bez potřeby přerušovat pracovní cyklus. Obsluha dokáže přesouvat náklady intuitivním a přirozeným způsobem a může přitom prakticky zapomenout na to, že k tomu používá stroj.

Tradiční průmyslové manipulátory s pneumatickým ovládáním, včetně těch, které jsou označovány jako samovyvažovací, naopak zjišťují zátěž ve chvíli zvedání, ale hmotnost nezjišťují automaticky a průběžně a vyvážení neupravují při změně této hmotnosti; reakce na impulzy není okamžitá v důsledku technologickému omezení pneumatického systému (nižší rychlost pohybu vzduchu v porovnání s elektrickým impulzem).

Přesnost umístění nákladu.

Průmyslové manipulátory Liftronic® INDEVA® se nepohybují skokově, neprodlužují trajektorii v důsledku setrvačné síly a nevyžadují vícečetné nápravné kroky pro dosažení požadované polohy, jako k tomu dochází u tradičních průmyslových manipulátorů s pneumatickým ovládáním. Zařízení INDEVA® jsou vybaveny funkcí „float mode” neboli „přímé manipulace nákladu rukama”. To umožňuje využití přirozené lidské schopnosti koordinace a kontroly pohybu a tedy umístění nákladu, bez ohledu na jeho skutečnou hmotnost, a to přesně a rychle. Tato funkce je důležitá zejména v případě potřeby umístění do omezeného prostoru a/nebo pokud je náklad křehké povahy, která by nemusela snést obvyklé náhlé pohyby pneumatických manipulátorů.

Ergonomické přesuny a odstranění námahy.

V případě průmyslových manipulátorů Liftronic® obsluha díky ovládání mikroprocesorem a citlivé páce, která odstraňuje setrvačné síly zvedání, jednoduchým dotykem získá dostatečnou energii pro vyvážení setrvačných sil ve fázi zrychlení i brzdění, jakož i ve chvíli prvního uvolnění nákladu z podložky. Námaha vyžadovaná od obsluhy pro přesuny po ose Z je tedy konstantní a téměř nulová; díky tomuto aspektu, společně s ergonomickým designem, jsou zařízení INDEVA® jediným řešením, které je dnes dostupné na trhu pro manuální přesuny nákladů, které dokáže uspokojit i nejpřísnější zásady a směrnice ohledně ergonomie a bezpečnosti.

Rychlé pohyby

Zařízení INDEVA® reagují na minimální impulzy vyslané obsluhou okamžitě, což je nemožné s žádným tradičním průmyslovým manipulátorem s pneumatickým ovládáním. Zařízení INDEVA®, Intelligent Devices for Handling, rychle a plynule reagují na impulzy obsluhy, který si nevšimne jakékoliv prodlevy mezi vlastním krokem a reakcí manipulátoru.

Lepší přehlednost a ovladatelnost

Nástroje uchopení průmyslových manipulátorů Liftronic® jsou lehčí a kompaktnější než ty, které se používají pro pneumatické manipulátory a umožňují lepší přehled a jednoduchost operací zvedaného nákladu.

Univerzálnost a přesnost

Zařízení INDEVA® řady Liftronic® Easy jsou vybaveny zařízením rychlého připevnění, které umožňuje jednoduše a rychle vyměnit nástroje uchopení pro manipulaci s náklady různých tvarů bez přerušení výroby. Kromě toho jsou případné změny parametrů přesunu nákladů a fungování nástrojů jednoduché a rychlé (stačí upravit SW, což je velmi jednoduchá operace v porovnání se změnou pneumatických obvodů). Tato funkce je mimořádně výhodná zejména v případě speciálních nástrojů s více funkcemi.
Modulární koncepce „MODUL” zařízení INDEVA® umožňuje díky komponentům nástrojového vybavení a nastavitelnosti procesoru ovládání cyklu naplánovat a vyrobit nástroje uchopení podle konkrétních potřeb zákazníka v nejrůznějších průmyslových oborech.

Průmyslové manipulátory INDEVA® a tradiční pneumatické manipulátory s kontrastem

INDEVA-zero gravity manipulator

Tags: , , , , , ,