Průmyslové manipulátory INDEVA
indeva

Průmyslové manipulátory a řešení pro manipulaci s materiálem

Pneumatické a elektronické průmyslové manipulátory INDEVA®

Patří sem:

Výhody Liftronic® série vs. INDEVA® tradiční pneumatické manipulátory

Průmyslové manipulátory se pohybují Scaglia INDEVA

Průmyslové manipulátory- Srovnávací tabulka

 

  Srovnávací tabulka:

Průmyslové manipulátory

= Tato funkce je k dispozici  X =Tato funkce není k dispozici

Níže jsou uvedeny některé příklady série Liftronic®Intelligent Devices for Handling:

 

Níže jsou uvedeny některé příklady řady PN, tradiční průmyslové manipulátory:

Scaglia INDEVA nabízí nejkompletnější sortiment průmyslových manipulátorů na trhu, včetně obou tradičních pneumatických manipulátorů a elektronických manipulátorů podle stavu techniky, které jsou známější pod názvem INDEVA®.

Scaglia Indeva navrhuje a vyrábí průmyslové manipulátory od roku 1970 a dnes je světovým dodavatelem číslo jedna pro řešení v manipulaci s materiálem.

Scaglia INDEVA nabízí nejkompletnější sortiment průmyslových manipulátorů na trhu včetně obou tradičních pneumatických manipulátorů a elektronických manipulátorů podle stavu techniky, které jsou známější pod názvem INDEVA.

Elektronické manipulátory (Intelligent Devices for Handling – INDEVA®.) série Liftronic® jsou ideální všude tam, kde je vyžadována rychlost, plynulý pohyb a přesné umístění břemene.
Jde o balancéry INDEVA, které odpovídají stavu techniky průmyslových manipulátorů.

Pneumatické manipulátory série PN jsou ideální pro manipulaci s offsetovými břemeny nebo velkými těžkými břemeny, které potřebují pevný systém uchopení.
Balancéry série PN mohou být navrženy podle předpisů ATEX v souladu s direktivami EU 94/9 v souvislosti s aplikacemi ve sledovaných prostředích s nebezpečím výbuchu, klasifikovaných do tříd 1 a 2 (plyn).

INDEVA® (Inteligent Devices for Handling – inteligentní zařízení pro manipulaci) jsou vyvinuta z tradičních manipulátorů a patří do nové průmyslové třídy manipulátorů známých jako Intelligent Assist Devices (inteligentní pomocná zařízení) nebo IAD.

Ve srovnání s tradičními manipulátory umožňuje INDEVA® obsluze rychlejší a přesnější manipulaci s břemeny.
Zařízení jsou založena na technologii mechatronic, která díky senzorům, ovládacím prvkům a servomotorům dává systému velkou citlivost, poskytuje tu pravou spolupráci manipulantům díky počítačem řízenému vybavení. Indeva umožňuje manipulantovi přirozené zvedání a manévrování, jako by pracoval s prodloužením své vlastní paže.
Jednoduchým uchopením citlivého držadla nebo břemena samotného (funkce float mode – “plovoucí režim”) a jemným působením síly v požadovaném směru může obsluha manipulovat s břemeny, jako by nevážila téměř nic.
INDEVA® pomůže zlepšit produktivitu společně s ergonomií a bezpečností. Pro vysoce hodnotné produkty vyžadující rychlý opakovaný pohyb je INDEVA® nejbezpečnějším a nejproduktivnějším dostupným zdvihacím zařízením, jelikož poskytuje citlivost a flexibilitu lidského manipulanta a sílu stroje, je tudíž perfektní pro rychlé opakované pohyby a pomalé přesné umístění břemene.

Ovládací jednotka INDEVA® je odolná proti vibracím a postříkání
Krytí jejího pouzdra je garantováno IP 54. Je kompaktní a lehká a má řadu I/O (vstupů a výstupů) jako rozhraní s různými čidly, akčními členy a PC.

ODOLNÁ ALE LEHKÁ.
INDEVA® Sèrie Liftronic® y Liftronic® Easy je unikátní také díky své charakteristické vlastnosti – je kompaktní, lehká, ale přesto velmi odolná. Její rameno není ovlivněno těžkými břemeny, které unese. Lehkost a současná kompaktnost umožňuje jemné pohyby i v horizontální rovině (osa X, Y).
Ve srovnání s tradičními manipulačními zařízeními, jako jsou zdvihadla nebo pneumatické manipulátory nabízí INDEVA® následující výhody:

 • Přesné umístění břemene
  jelikož umožňuje přesné a rychlé pohyby, zatímco tradiční manipulační zařízení přejíždějí správnou polohu, poskakují a vyžadují mnoho opravných pohybů, což po přidání k celkovému času cyklu snižuje produktivitu.
 • Zlepšená ergonomie
  nevyžaduje takřka žádné úsilí manipulanta. Díky ovládání založenému na mikroprocesoru systém rozeznává záměr manipulanta a dodává energii za účelem překonání setrvačnosti jak při akceleraci, tak při brzdění. IAD reagují na každý minimální impuls manipulanta mnohem rychleji než tradiční pneumatické manipulátory.
 • Rychlá a jemná manipulace s břemenem
  Zařízení INDEVA® reagují rychle, avšak jemně na lidský dotek, překonávají setrvačnost jak při akceleraci, tak při brzdění a zesilují pohyby manipulanta. Manipulant nezaznamená žádnou časovou prodlevu mezi snímáním stroje a jeho odpovědí. Zařízení IAD nejsou ve skutečnosti ovlivněna technologickými omezeními běžných vzduchových manipulátorů a zdvihadel díky moderním digitálním pohonům a servomotorům.
 • Intuitivní ovládání
  Systémy IAD se ve srovnání s konvenčními balancéry, které jsou přednastavené pro jednu nebo dvě hmotnosti, automaticky a okamžitě nastavují na hmotnost břemene a tím umožňují manipulaci s mnoha různými hmotnostmi, aniž by manipulant musel systém pokaždé resetovat. Kromě toho nabízejí IAD díky digitální technologii funkci float mode, která umožňuje manipulantům provádět úlohy s velkou přesností tak, že budou mít ruce na samotném břemenu pro maximální kontrolu, aniž by museli používat držadla nebo mačkat tlačítka.
Průmyslové manipulátory
Průmyslové manipulátory

Liftronic® Pro