Klimatizační jednotky - INDEVA® pro automobilový průmysl.
indeva

Klimatizační jednotky

Automobilový průmysl patří bezpochyby mezi nepokročilejší v oblasti aplikace moderních principů ergonomie při volbě technologií a procesních nastavení. Automobilový průmysl rovněž patří k těm oborům, které převzaly přísné zásady týkající se ergonomie a bezpečnosti pro obsluhu a vyžadují pokročilou technologii, která zajišťuje přesné, plynulé a rychlé pohyby se speciálními rotacemi a snímači. Tradiční manipulátory jsou spojeny s určitými aplikačními a ergonomickými omezenými souvisejícími s technologií pneumatického ovládání. Tam, kde se vyžaduje přesnost umístění nákladu, jakož i přehled o nákladu, který se má přesouvat, nebo pro opakované a časté přesuny, se vyžaduje manipulátor, který je lehký, kompaktní a reaguje v reálném čase na dotyk obsluhy bez toho, aby obsluha musela vynakládat námahu na vyvážení setrvačných a gravitačních sil při prvním oddělení nákladu od podkladu a při změně pohybu podél osy Z. To je možné pouze díky inteligentním zařízením pro manipulaci nebo INDEVA®.

Zařízení INDEVA® jsou v literatuře označovány jako „zařízení s jednou či více osami, které využívá nastavitelný program ovládání s hybridním rozhraním stroj – člověk pro zesílení lidské síly”. Jedná se o inteligentní průmyslový manipulátor, které obsluze umožňuje s téměř nulovou námahou manipulovat s libovolnými předměty v pracovní oblasti.

Klimatizační jednotky