Komponenty elektromotorů
indeva

Komponenty elektromotorů

Manuální přesuny elektrických motorů a jejich komponent

Zařízení INDEVA®, průmyslové manipulátory s elektronickým ovládání, představují ideální řešení pro přesuny elektrických motorů a jejich dílů.

Přesuny bez námahy a kapalin s přesné umístění nákladu. Orbitální hlavice INDEVA® umožňuje motor rychle otáčet bez námahy a bezpečně, přičemž udržuje náklad dokonale vyvážený v kterékoliv poloze a ve stavu nulové gravitace.

Možnost použití dlouhé citlivé páky, aby obsluha udržovala ergonomickou polohu hrudi a ramen při umisťování nebo uchopení nákladu jak zdola tak shora.

Bezpečnostní zařízení a snímače poskytují ochranu proti náhodným pádům nákladu i v případě náhlého výpadku elektrického napájení. N8klad se neuvolní, ale nástroj uchopení se pomalu posune směrem dolů, dokud se nedotkne bezpečné podložky.

Zařízení INDEVA® představovalo nejmodernější technologii v oblasti řešení manuálních přesunů nákladů dnes dostupných na trhu, neboť dokáží zabezpečit bezpečnost, ergonomii a produktivitu, jako žádný jiný dnes dostupný manipulátor, pomocné zařízení nebo zvedací zařízení.

Komponenty elektromotorů