Mechanické nářadí
indeva

Mechanické nářadí

Manipulátory pro držení vrtaček nebo jiného nářadí během zpracování. Zařízení INDEVA® představuje jediné řešení tohoto typu aplikace. Zařízení INDEVA® díky elektronické technologii umožňují automatické a okamžité vyvážení při byť minimální změně hmotnosti zvedaného předmětu, čím obsluze umožní přesouvat a udržovat na místě vrtačku bez námahy a mít nad ní dokonalou kontrolu.

Mechanické nářadí Mechanické nářadí