Manipulace s klimatizačními jednotkami, ohřívači a konvektory je vždy velmi obtížná vzhledem k jejich velikosti a hmotnosti.

Jedná se zejména o křehké výrobky, s nimiž je třeba zacházet opatrně, s velkou pozorností.
INDEVA® zkoumá problémy klienta a vytváří „ad hoc“ řešení, která překonají všechny problémy zákazníka.

INDEVA® s průmyslovými manipulátory eliminuje všechny problémy spojené se zvedáním, rotací a manipulací s nákladem.
Systém umožňuje přesné a pomalé pohyby tak, aby klimatizační jednotky, ohřívače a konvektory byly co nejvhodnějším způsobem zpracovány, aniž by došlo k jejich poškození.