Podle nové zprávy výzkumné organizace společnosti American Marketing Association společnosti AMA Research vzroste poptávka po vybavení koupelen v průběhu celého roku, a to i díky zlepšení, ke kterému dochází na stavebním trhu. Hlavními kategoriemi produktů na trhu s vodou šetřícími hydraulickými systémy jsou ty, které zlepšují hydraulickou účinnost koupelny, například sanitární keramiku (87%) a systémy recyklace vody (13%).

Pro udržení konkurenční výhody oproti konkurenčním společnostem se různé společnosti rozhodly přijmout inteligentní systémy INDEVA® .

Průmyslové manipulátory INDEVA® jsou ideálním řešením pro manipulaci s velmi křehkými, ale zároveň těžkými výrobky, jako je vybavení koupelen.

Systém umožňuje plynulé a přesné pohyby tak, aby bylo možné zatížení bez jakéhokoliv nárazu nebo odrazu, čímž se snižuje riziko poškození důsledným způsobem.

Zařízení koupelen a WC

Manipulátory INDEVA® uspokojí poptávku po lepší ergonomii a bezpečnosti pro ruční manipulaci v oboru sanitární techniky.

...