Situace na motorovém trhu, po 3,1% poklesu registrací zaznamenaných v loňském roce, je stále obtížná.

Optimalizace a inovace výrobních procesů znamená dosažení trvalé konkurenční výhody, zejména v dlouhodobé vizi.

V rámci pracovních cyklů se pracovníci často setkávají se zbytečnými operacemi, které ztrácejí spoustu času a energie.

Přemýšlejte o pohybu motoru, velmi těžké součásti, která musí být umístěna na přesném místě, s rizikem poškození.

Scaglia INDEVA® se svými průmyslovými manipulátory zvyšuje ergonomii a produktivitu v rámci zpracovatelských cyklů, zejména díky charakteristikám samočinného vyvážení a citlivosti, které umožňují pohyb motorů v naprosté bezpečnosti.