Neustálý úspěch nábytkářského průmyslu svědčí o inovativní a tvůrčí kapacitě nábytkářských firem, které vždy dokážou povzbudit pozornost světa.
V nábytkářském průmyslu najdeme velmi křehké výrobky, jako jsou dveře, okna a tak dále, a proto s nimi musí být zacházeno se značnou opatrností a zacházet s nimi opatrně.

INDEVA® je používán se zvláštním uspokojením v nábytkářském průmyslu, a to díky nesčetným uchopovacím nástrojům, které operátorovi umožňují používat nejvhodnější prostředí a provoz.

Nábytek

Prostřednictvím exkluzivního elektronického řídicího systému INDEVA® je možné chovat křehké předměty, jako je nábytek, jemným a bezpečným způsobem bez náhlých pohybů a nárazů. Díky citlivé rukojeti systém okamžitě reaguje na záměry operátora, který může pohybovat na svislé ose působením na rukojeť s minimálním tlakem. Systém umožňuje pomalé a přesné pohyby, aby byl nábytek přesně umístěn…

...

Dveře a okna

Ovládání dveří a oken je naprosto ergonomické a bezpečné díky průmyslovým manipulátorům INDEVA.

...