Stěhování objemných materiálů, jako jsou palety, představuje problém v mnoha společnostech.

Vysokozdvižný vozík, vozidlo, které je nejpoužívanější pro pohyb palet, vyžaduje zvláštní povolení a v důsledku toho i provozovatele, který tento úkol vykonává.

V rámci společnosti často narážíme na časově náročné úkoly, jako je čekání na řidiče vysokozdvižného vozíku, zaměstnané v jiném oddělení.

Pomocí INDEVA® Liftronic® je možné vzít a zvednout jednu nebo více palet pomocí jednoduchého uchopovacího systému.

Tímto způsobem, kromě zrychlení pohybu palet, může každý tento systém používat, je jednoduchý a velmi intuitivní.

Palety

Pohyby palet jsou opakující se operace, které představují většinu nákladů a času zaměstnanců ve skladu. Řešení Liftronic® od firmy INDEVA® je řešením pro snížení těchto nákladů, protože eliminuje potřebu obsluhy používat tradiční zvedací prostředky. Proto je výbornou volbou pro společnosti ve všech sektorech, které chtějí urychlit logistický provozní cyklus. Pomocí průmyslového manipulátoru je možné uchopit…

...