Manipulace s papírovými výrobky prostřednictvím manipulátorů Scaglia Indeva® má bezpochyby nespočet pozitivních aspektů, například větší ergonomii.

Prostřednictvím systému Liftronic® je totiž možné pohybovat i nejtěžší papírové předměty s minimálním úsilím při minimálním tlaku na rukojeť.

INDEVA® Liftronic® je ideálním řešením pro manipulaci s papírovými předměty, automaticky detekuje a vyvažuje hmotnost, bez jakéhokoliv přednastavení zátěže.

Papírové výrobky

Těžké papírové předměty již nejsou problémem: díky samo-vyrovnávací funkci manipulátorů INDEVA® je obsluha bez obtíží posouvá.