Díky průmyslovým manipulátorům nabízeným firmou INDEVA® je možné přepravní boxy různých velikostí a hmotností a jejich vyprazdňování a plnění zcela ergonomickým způsobem.

Systémy INDEVA® se používají při řešení případů s nesčetnými pozitivními důsledky.

Díky své štíhlé a kompaktní konstrukci jsou pohyby na horizontální ose rychlé a tekuté, což znamená, že je náklad extrémně přesný.
Funkce samovyvažování je zvláště důležitá při vyprazdňování a plnění boxů: manipulátor ve skutečnosti rozpozná svou hmotnost v reálném čase.

Přepravky a bedny

Manipulátory INDEVA® jsou jednoznačným řešením pro manipulaci s přepravkami a bednami ve všech průmyslových odvětvích.

...