Několik studií analyzovalo odvětví, která v posledních dvou letech investovala ve větší míře z důvodu subvencí, jako je hyper-amortizace a super amortizace: slévárna, fúze a kotelny, stejně jako se očekává, že potravinářské technologie budou i nadále investovat do dvojího sektoru. jak již bylo prokázáno v loňském roce, zvyšují technologické inovace ve firmách.

Několik firem ve slévárně a fúze se spoléhá na průmyslové manipulátory INDEVA® pro manipulaci s formami a komponenty v prostředí s vysokoteplotními peci.

Použití systému INDEVA® na výrobní lince v rámci strojírenského průmyslu zahrnuje několik výhod jak z hlediska produktivity společnosti, tak i obsluhy.
Tímto způsobem může obsluha provádět práce v naprosté ergonomii a bezpečnosti.