Manipulace, otáčení a zvedání sudy a barely a košů jednoduchým, ergonomickým a bezpečným způsobem je jednou z hlavních potřeb společností, se kterými pracujeme.

Je proto nutné přijmout pomoc při ručním posouvání zatížení, které umožňuje rychlé a přesné pohyby.
Manipulátor INDEVA® umožňuje obsluze pracovat s nákladem přesně as minimální námahou.

Tímto způsobem je možné se vyhnout všem těm problémům se zády, které by v dlouhodobém výhledu zasáhly operátora při zvedání sudů a košů.

Sudy a soudky

Sudy a barely je možné snadno zvednout a přemístit manipulátorem INDEVA®.

...