ISO 9001

ISO 9001 Scaglia INDEVA

SYSTÉMU KVALITY

ISO 9001 je definována jako mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení kvality (QMS).
Certifikuje, že organizace může trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníků a právních předpisů. Norma je založena na 7 zásadách řízení kvality, které zahrnují silné zaměření na zákazníka, zapojení vrcholového vedení a snahu o neustálé zlepšování.

ISO 45001

INNDEVA certification ISO 45001

BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU

ISO 45001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho použití, aby společnost mohla proaktivně zlepšovat svou výkonnost v oblasti BOZP při prevenci úrazů a poškození zdraví.

Norma ISO 45001 umožňuje organizaci prostřednictvím systému řízení BOZP integrovat další aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví, jako je například wellness/pohoda pracovníků.

ISO 14001

EnvironmentalSysCert_ISO14001_col-e1673352807373

SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

ISO 14001 je mezinárodně uznávaná norma, která stanovuje požadavky na systém environmentálního managementu. Pomáhá organizacím zlepšovat jejich environmentální výkonnost prostřednictvím efektivnějšího využívání zdrojů a snižování množství odpadu, čímž získávají konkurenční výhodu a důvěru zainteresovaných stran.

Ocenění

EcoVadis

medal

HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI

SCAGLIA INDEVA SPA získala bronzovou medaili EcoVadis, ocenění udělované 35 % nejlepších společností hodnocených společností EcoVadis za 12 měsíců předcházejících udělení medaile.

Ocenění odráží kvalitu systému řízení udržitelnosti společnosti a dokládá její závazek podporovat transparentnost v celém hodnotovém řetězci.

Společnost EcoVadis je celosvětově uznávaná za hodnocení udržitelnosti podniků.