ISO 9001

ISO 9001 Scaglia INDEVA

SYSTÉMU KVALITY

ISO 9001 je definována jako mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení kvality (QMS).
Certifikuje, že organizace může trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníků a právních předpisů. Norma je založena na 7 zásadách řízení kvality, které zahrnují silné zaměření na zákazníka, zapojení vrcholového vedení a snahu o neustálé zlepšování.

ISO 45001

INNDEVA certification ISO 45001

BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU

ISO 45001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho použití, aby společnost mohla proaktivně zlepšovat svou výkonnost v oblasti BOZP při prevenci úrazů a poškození zdraví.

Norma ISO 45001 umožňuje organizaci prostřednictvím systému řízení BOZP integrovat další aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví, jako je například wellness/pohoda pracovníků.

ISO 14001

EnvironmentalSysCert_ISO14001_col-e1673352807373

SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

ISO 14001 je mezinárodně uznávaná norma, která stanovuje požadavky na systém environmentálního managementu. Pomáhá organizacím zlepšovat jejich environmentální výkonnost prostřednictvím efektivnějšího využívání zdrojů a snižování množství odpadu, čímž získávají konkurenční výhodu a důvěru zainteresovaných stran.

Ocenění

ECOVADIS

logo-ecovadis-e1673534722802

HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI

Společnost Scaglia Indeva získala stříbrnou medaili ECOVADIS za umístění mezi 14 procenty nejlepších společností na platformě Ecovadis!

Vysoké skóre Ecovadis, jaké jsme získali, potvrzuje, že společnost přísně dodržuje mezinárodní požadavky na udržitelnost a společenskou odpovědnost.