Intelligent Lift assist devices

Manipulátor automaticky vyrovnává hmotnost břemene každou setinu sekundy, takže v případě náhodné ztráty břemene zůstává manipulátor Liftronic nehybný, na rozdíl od pneumatického manipulátoru, který se nebezpečně trhá směrem vzhůru, což představuje vážné nebezpečí pro obsluhu.

Pohyby NAHORU/DOLŮ jsou řízeny elektronicky a během prvních centimetrů odpojení břemene od podpěry se manipulátor rozjíždí mírně a poté zrychluje; tyto parametry lze nastavit tak, aby se každý pohyb manipulátoru optimálně přizpůsobil potřebám obsluhy a/nebo pracovnímu cyklu. To vše vede k výraznému zvýšení efektivity.

Manipulátor Liftronic může být až osmkrát rychlejší než kladkostroj.

Systém Liftronic dokonale zapadá do organizace Průmysl 4.0, protože palubní elektronika je již nastavena na propojení se systémem řízení zákazníka prostřednictvím jednoduché brány.

Extrémně bezpečné
Prodloužení lidské ruky
Rychlejší než zvedák
Průmysl 4.0