Liftronic air

Manipulace s velkými vozíky různé velikosti s pomocí jediného inteligentního pomocného zvedacího zařízení.

Společnost vyrábějící vozíky pro manipulaci s materiálem v dílnách potřebovala pomocné zvedací zařízení pro manipulaci se 46 různými typy velkých vozíků ve fázi těsnění její výrobní linky.

Náklady, s nimiž se manipuluje: 46 různých typů velkých vozíků pro potravinářský průmysl:

 • 31 typů velkých kolejových vozíků
 • 5 typů velkých vozíků pro přesuny nádobí
 • 10 typů velkých vozíků pro obsluhu u stolu

Cyklus manipulace

Všechny velké vozíky jsou odebírány v horizontální poloze jedním ze 3 těsnících strojů. Vozík je následně nutno otočit o 90/180° a uvolnit na podlahu nebo, v závislosti na typu vozíku, skládat jeden na druhý.

Požadavky na jednotku manipulace s nákladem

 • Možnost manipulovat s velkými typy vozíků s pomocí jednoho zvedacího pomocného zařízení
 • Zvedací zařízení musí být mimořádně uživatelsky přívětivé, aby umožňovali používání pracovníky bez zkušeností.
 • Ergonomický design
 • Maximální bezpečnost proti náhlému uvolněné a proti náhlým nekontrolovaným pohybům nástroje uchopení.

Řešení INDEVA®

Zařízení Liftronic® Air montované na sloupek s přizpůsobeným nástrojem uchopení vhodným pro velké vozíky s uchopením na vnitřní straně. Nástroj uchopení je vybaven 2 rukojeťmi s ergonomickým designem a 600 mm dlouhou citlivou pákou. Nástroj uchopení je navržen pro 3 sady nůžek s jednoduchou výměnou, vhodným pro 3 různé kategorie velkých vozíků.

Výhody zařízení INDEVA® Liftronic® Air

 • Liftronic® Air je vybaveno automatickým vážením a automatickým vyvažováním, díky čemuž je úloha manipulace s různými typy velkých vozíků s různými hmotnostmi jednoduché a uživatelsky přívětivé a nevyžaduje žádná nastavení.
 • Liftronic® Air skvěle reaguje na úmysly obsluhy, což umožňuje hladké a přirozené pohyby při fázích odběru, otáčení a uvolňování.
 • Liftronic® Air splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy dostupné pro pomocná zvedací zařízení.
 • Liftronic® Air s pevnými rovnoběžníkovými rameny dokáže manipulovat s těžkými a rozměrnými odsazenými břemeny jednoduše a přesně
 • Elektronické ovládání pneumatického obvodu zařízení Liftronic® Air umožňuje efektivní spotřebu vzduchu, čímž se eliminuje plýtvání vzduchem.

 Manipulační zařízení pro čtyřicet šest různých typů velkých vozíků pro potravinářský průmysl Manipulační zařízení pro čtyřicet šest různých typů velkých vozíků pro potravinářský průmysl Manipulační zařízení pro čtyřicet šest různých typů velkých vozíků pro potravinářský průmysl