Ergonomie a bezpečnost pro ruční manipulaci s materiálem

Ruční manipulace s materiálem přispívá k velkému procentu.

Muskuloskeletálních poruch hlášených každoročně v Evropě a USA. Muskuloskeletální poruchy často zahrnují namožení a natažení spodní část zad, ramen a horních končetin.

Mohou způsobit vleklé bolesti, zdravotní postižení, nutnost zdravotní péče a finanční stres pro ty, kdož jsou těmito poruchami postiženi, i zaměstnavatele, kteří se často ocitají v situaci, kdy musí za tato poranění platit účty, a to buď přímo, nebo prostřednictvím odškodnění pracovníkům; zároveň se musí vyrovnat se ztrátou plné kapacity svých pracovníků.

Vědecké důkazy ukazují, že účinné ergonomické zásahy mohou snížit fyzickou náročnost úkolů spojených s ruční manipulací s materiálem, čímž se snižuje frekvence a závažnost poranění pohybového aparátu, které může způsobit. Jejich potenciál pro snížení nákladů na zranění činí zásahy do ergonomie užitečným nástrojem ke zvýšení produktivity společnosti, kvality produktů a celkové obchodní konkurenceschopnosti.

Ruční manipulace s břemeny a průmyslové manipulátory (balancéry)

Průmyslové manipulátory a balancéry vznikly v reakci na potřebu lepší ergonomie a vyšší bezpečnosti při manuální manipulaci a za účelem dosažení souladu s národními normami a předpisy (jako například normy  EU EN 1005-2 nebo US OSHA a NIOSH souvisejícími s ergonomií a bezpečností.
Všechna pomocná zvedací zařízení mají pozitivní vliv na ergonomickou bezpečnost, přesto konvenční zvedací zařízení, jako jsou zvedáky (ovládané tlačítky na ovládání pneumatických nebo stálorychlostních elektrických zařízení) nikdy nebyly spojeny se zvýšením produktivity. Pro aplikace, které vyžadují rychlý a přesný pohyb, jsou nešikovné, pomalé a nevyužívají přirozené lidské schopnosti koordinovat a řídit pohyby. Tradiční pneumatické manipulátory také mají několik neergonomických vlastností: mají tendenci k přejíždění, nárazům a vyžadují mnoho drobných opravných pohybů za účelem přesného umístění břemene, což způsobuje únavu a snížení produktivity (viz např. Woldstad, Chaffin – 1994 a Rossi, Bertoloni – 2013).
Absence intuitivního a citlivého ovládání může také způsobit poškození výrobku a kumulativní traumatické zranění, zvláště když lidé pracují se zařízením s násilím nebo jsou frustrováni prací s nereagujícím zařízením a odkládají ho stranou.
Pro efektivní zlepšení kondice pracovníka obsluhy a k dosažení ergonomie při bezpečné manipulaci je nutné, aby manipulátor nejen odstraňoval napětí při zvedání břemen (podél svislé osy), ale také setrvačnost během zrychlení, brzdění nebo změnách směru.
Tyto ergonomické směrnice splňují pouze elektronické manipulátory nové generace INDEVA (Inteligentní zařízení pro manipulaci) nebo IAD (Inteligentní pomocná zařízení).
Výsledky případové studie provedené Rossim, Bertolonim a zveřejněné v Mezinárodním věstníku průmyslové ergonomie (2013) ukazují, že užívání zařízení jako je Liftronic Easy od Scaglia Indeva, může být vhodnější pro ruční manipulaci s materiálem v situacích, kdy je zvedané břemeno rozměrné (20 kg), jakož i v situacích, ve kterých hmotnost břemene nemůže evidentně ospravedlnit nezbytnou investici do manipulátoru (5 kg).

Pokyny pro ergonomickou a bezpečnou ruční manipulaci s břemeny

Více o mezinárodních bezpečnostních normách manuální manipulace s materiálem jako jsou ČSN EN 1005 a předpisy OSHA a NIOSH se dozvíte po stažení následujících dokumentů.

Přečtěte si více o pracovních skupinách a hlavních normách vydaných CEN/TC122, technickým výborem Evropské unie zodpovídajícím za ergonomické standardy:

Stáhnout souhrn hlavních ergonomických zásad a předpisů EU a USA

Stáhnout typické příklady