Informace o ochraně osobních údajů – Pracuj s námi

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení EU 2016/679 („GDPR“) o zpracování osobních údajů prováděném pro účely výběru personálu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Scaglia INDEVA SpA, IČ a DIČ (DPH): IT03146130160 se sídlem na adrese Via Marconi, 42 24012 Val Brembilla (BG), e-mailová adresa info@it.indevagroup.com (dále jen „Společnost“ nebo „Správce údajů“). Správce údajů může využívat následující společnosti naší skupiny, které budou vystupovat jako dílčí správci údajů (dále jen společně se Správcem údajů „Dílčí správci údajů“): SIT SpA IČ: 00921330163 a DIČ (DPH): 07949360155 se sídlem na adrese Viale Alessandro Volta, 2 – 20090 Cusago (MI), e-mailová adresa info@sitspa.it; SIT Automation Srl IČ a DIČ (DPH): 08711470966 se sídlem na adrese Viale Alessandro Volta, 2/4 – 20090 Cusago (MI), e-mailová adresa info@sitautomation.it; ELATECH Srl IČ a DIČ (DPH): IT02907330167 se sídlem na adrese Via Fonte Solforosa, 1 24012 Val Brembilla (BG), e-mailová adresa info@elatech.com. V souladu s článkem 26 Nařízení, jsou Správci údajů povinni: i) společně stanovit účely a způsoby zpracování vašich osobních údajů; ii) společně jasně a transparentně stanovit postupy, které vám umožní včas uplatnit vaše práva upravená v článcích 15, 16, 17, 18 a 21 Nařízení, jakož i v případě přenosnosti osobních údajů upravené v článku 20 Nařízení; iii) společně definovat toto informační oznámení v částech týkajících se společného zájmu a uvést zde veškeré informace vyžadované Nařízením. Zpracování vašich osobních údajů bude probíhat pro účely výběru personálu a právním základem zpracování údajů je váš souhlas. Váš životopis a poskytnuté údaje budou uchovávány po dobu 3 let. Zpracování nezahrnuje automatizovaný proces. Vaše osobní údaje: i) budou zpracovány v souladu s principy správnosti, přípustnosti, transparentnosti a ochrany důvěrnosti a práv subjektů údajů v souladu s ustanovením GDPR; ii) budou zpracovávány pouze Dílčími správci údajů a/nebo osobami jimi pověřenými; iii) nebudou poskytovány třetím osobám ani nebudou šířeny ani převáděny do třetí země či mezinárodní organizaci. V postavení „subjektu údajů“: i) máte právo předložit stížnost Kontrolnímu orgánu (www.garanteprivacy.it), pokud máte podezření na porušení svých práv v oblasti ochrany osobních údajů; ii) můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracování, uplatnit právo přístupu k osobním údajům, jejich opravě nebo vymazání, omezení jejich zpracování, uplatnění námitky, přenosnosti, a to v souladu s ustanovením GDPR, prostřednictvím příslušné žádosti zaslané na e-mailovou adresu human.resources@sitspa.it. Případné odvolání souhlasu nebude mít vliv na oprávněnost předchozího zpracování v souladu se souhlasem.