handling-hydraylic-cilinders

Společnost vyrábějící strojní zařízení pro přesuny zeminy používá pro přesuny hydraulických válců ve fázi nakládky a vykládky na lakovací linku řetězové kladky. Uchopení válců elektrickou kladkou vybavenou hákem vykazovalo řadu nedostatků z hlediska bezpečnosti a ergonomie. Válce mohli spadnout a způsobit nehody, zatímco nezbytnost držet několik hodin denně stisknuté tlačítko kladky pro zvedání a spouštění, což obsluhu omezovalo v neergonomické poloze ruky s následujícími negativními dopady na její zdraví.

Řešení požadované touto společností mělo zajistit absolutní zajištění proti pádu nákladu a lepší ergonomii pro obsluhu bez narušení produktivity.

Zařízení INDEVA® Liftronic® představuje řešení reagující na tyto potřeby. Vyvažovač (elektronické nulovací zařízení hmotnosti) s nástrojem uchopení pomocí dvojice svorek s pneumatickým ovládáním otevírání a zavírání a nástrojem otočení o 90°, které umožňuje odběr válce v horizontální poloze a jeho uvolnění v poloze vertikální na řetězový převod, aby jej následně znovu odebral po lakování z vertikální polohy a opakované vrácení do polohy horizontální.
Nástroj uchopení je vybaven ergonomickými rukojetěmi a vertikální citlivou pákou, která umožňuje zcela vyvážit námahu jak při zvedání, tak při spouštění. Obsluha může přesouvat 180 kg s téměř nulovou námahou. Svorky lze nastavit, aby umožnily uchopení válců o průměru od 80 do 170 mm, a samovyvažovací systém umožňuje kontinuální práci i při přesouvání válců o vzájemně odlišné hmotnosti s různým nastavením nákladu při každé změně válce, který se má přesouvat. Obsluha tak může přesouvat válce o různé hmotnosti od 60 do 350 kg s délkou od 0,7 do 2,0 metrů bez námahy a plynulými pohyby, jakoby pracovala bez pomoci stroje.

Ergonomie a bezpečnost manuálních přesunů hydraulických válců