INDEVA GATEWAY

industry 4.0 ready

Manipulátor INDEVA® vybaven systémem INDEVA® Gateway je schopen vyměňovat si data s IT systémem zákazníka, a to prostřednictvím podnikové sítě wi-fi.

click here for the pdf flyer

Technické specifikace:
> přenosový protokol dat. Standard Modbus TCP/IP
> připojení k síti Wi-Fi: 802.11.2.4 Gh
> konfigurace manipulátoru: server

INDEVA® GATEWAY umožňuje výměnu dat v reálném čase na VÝSTUPU a VSTUPU.

VÝSTUP

Údaje o stroji, např.:

> „stav“ digitálních vstupů;
> „stav“ digitálních výstupů;
> případné alarmy stroje.

Údaje o výkonu, např.:

> cyklus/uchopovací nástroj;
> km dráhy lana*; > spotřeba v kwatt/ora*;
> provozní teplota stroje*;
> orientační hmotnost zvedaného břemene*.
*údaje nejsou k dispozici z pneumatického manipulátoru.

Údaje o spravování údržby:

> spravování a programování BĚŽNÉ A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY s upozorněním v případě bezprostřední údržby.

VSTUP

Provozní režim, např.:

> řízení a kontrola polohy odběru a/nebo uvolnění;
> řízení a kontrola výšky odběru a/nebo uvolnění;
> rozeznání čárového kódu;
> řízení a kontrola sekvence odběru kusů.

Schopnost VÝMĚNY DAT je charakteristika potřebná pro strojní zařízení v průmyslu 4.0

APLIKACE S PROPOJENÍM MANIPULÁTORŮ INDEVA® 

Identifikace produktu 

 • Identifikace manipulovaného produktu (v souladu s modelem a/nebo sériovým číslem) umožňuje naplánovat výrobní proces, jak je uvedeno níže:
  • Registrace produktu
   Rozeznání produktu může být provedeno různými způsoby: prostřednictvím modelu v závislosti na tvaru produktu, prostřednictvím sériového čísla pomocí čárového kódu nebo RFID tag. Rozeznání produktu umožňuje sledovatelnost materiálu a záznamy v podnikovém systému řízení.
  • Přizpůsobení cyklu
   Cyklus stroje může být přizpůsoben v závislosti na modelu produktu a/nebo sériovém čísle, a/nebo pracovní sekvenci. Manipulátor může být naprogramován tak, aby působil různým způsobem v závislosti na dílu, se kterým se má manipulovat, např.:

                   > Pokud jeden model nemá být odebrán, manipulátor neprovede uchopení a/nebo vydá upozornění pro operátora.
  > Různé polohy uvolnění mohou být naplánovány v souladu s modelem nebo sériovým číslem produktů; manipulátor ukáže správnou polohu vydání pro každý odebraný náklad a zabrání uvolnění do nesprávné polohy.
                   > Je možné umožnit uchopení pouze některých modelů v sledu, například, zaplnit paletu dle specifických požadavků. 

  •  Poka-yoke
   Každý proces, který vyžaduje pružnost lidského operátora, může podléhat lidskému pochybení. Díky systému INDEVA® GATEWAY  proces prováděný s manipulátorem INDEVA® nepodléhá lidským chybám

   

Zlepšení výrobní flexibility

Flexibilita v procesu plánování výroby umožňuje výrobu více typů produktů v kratším čase a za nejnižší cenu. Míchání různých produktů ve výrobním řetězci je možné pouze v případě inteligentního spravování prostřednictvím systému řízení výroby, který spolupracuje s operátorem a stroji, včetně manipulátorů.

Supervize manipulátoru

INDEVA® Gateway umožňuje monitorovat stav manipulátoru jak zevně, tak uvnitř podnikové sítě. 
Povolené supervize, např.:
> rychlá zásahy údržby v případě okamžitých požadavků díky upozornění v reálném čase;
> histogram dat o výkonnosti manipulátoru;
> monitorování stavu manipulátoru, aby se zabránilo zneužívání (zvedání hmotností, které překračují maximální kapacitu, práce v prostředí s okolní teplotou nad povolené maximum, atd.);
> seznam údržby na základě aktuálních pracovních podmínek.

Monitorování námahy pracovníka a optimalizace ergonomie 

INDEVA® GATEWAY umožňuje sledovat a kontrolovat námahu operátora a naplánovat pracovní podmínky pro manipulátor tak, aby byly splněny požadavky na vyšší produktivitu a ergonomii obsluhy.