handling-tyres

Zařízení INDEVA® model Liftronic® úspěšně uspokojují potřebu vyšší produktivity, ergonomie a bezpečnosti při cyklu přesunů pneumatik různých velikostí. Pneumatiky umístěné na přepravní dopravníky na pásech přijíždějí k obsluze, která je musí odebírat a umisťovat na jeden ze dvou dopravníků, který je přenáší do třídicího robota.
Pomocí zařízení INDEVA® lze odebírat od 1 pneumatiky až po max. 9 pneumatik současně do hmotnosti max. 150 kg.

Pomocí stejného nástroje uchopení lze bez provádění jakéhokoliv nastavení nastavovat pneumatiky různého průměru od 12 do 22 palců.

Poloha úchopů se nastavuje automaticky podle polohy nástroje uchopení pro umožnění ergonomické polohy pro obsluhu v každé chvíli.

Systém je vybaven laserovým zaměřovače umístěným na špičce svorek nástroje uchopení, který pro obsluhu zjišťuje polohu svorek, když se tyto vsunou do stohu pneumatik.

Pro urychlení uvolnění pneumatik se nástroj automaticky vytahuje bez toho, aby obsluha musela vyslat jakýkoliv impulz; to zvyšuje hodnotu systému s ohledem na ergonomii.

Klouby ramene jsou vybaveny sektory s koncovými zarážkami polohy s rozhraním s válečkovými dopravníky zákazníka tak, aby byla vykládka pneumatik z válečkového dopravníku aktivována teprve poté, co se obsluha nachází v bezpečném prostoru.

INDEVA® byla vždy synonymem ergonomického řešení s pokrokovou technologií pro řešení různých potřeb manuálních přesunů nákladů.
Kladky, zvedáky, pneumatická manipulační ramena, manipulátory s pneumatickým ovládáním jsou minulostí. Moderní společnosti, které hledí do budoucnosti a chtějí zvýšit svou produktivitu v oblasti ergonomie a bezpečnosti, si volí INDEVA®.

Inteligentní manipulátor INDEVA pro přesuny stohů pneumatik