Inteligentní pomocná zařízení

Inteligentní pomocná zařízení patří mezi nejmodernější prvky v technologiích zvedání.

V současnosti mohou být zvedací zařízení klasifikována jako inteligentní pomocná zařízení (IAD – Intelligent Assist Devices), nebo tradiční zvedací zařízení.

Podle specifikace Asociace robotiky v průmyslu (2002) je IAD „jednoosé nebo víceosé zařízení využívajíc hybridní programovatelný regulační systém počítač-člověk, pro znásobení lidské síly, vedení povrchů, nebo pro oboje.“ IAD – obsahují ovládací prvky a technologii nutnou pro pomoc pracovníkovi takovým způsobem, že zařízení pracuje jako prodloužení ruky pracovníka. Druhá skupina zařízení, tradiční zvedací zařízení, také pomáhá se zvedáním, redukováním potřebné síly dělníka, ale nemá počítačové prvky umožňující odezvu, kterou se vyznačují zařízení IAD.

Inteligentní pomocná zařízení

Co je to inteligentní Assist Devices ENG