Kompenzátor zatížení

Společnost Scaglia INDEVA® je specializována na konstrukci a výrobu zákaznicky přizpůsobených kompenzátorů zatížení pro všechna průmyslová odvětví.

Vzhledem k našim třicetiletým zkušenostem a rozsáhlým odborným znalostem jsou naše kompenzátory zatížení nejmodernějšími manipulačními systémy, které automaticky a okamžitě dokonale vyvažují uchopený a zvednutý náklad. Obsluha může s břemenem manipulovat tak intuitivně, jakoby se pohybovalo bez pomoci stroje. Kompenzátor zatížení INDEVA® totiž nemá žádná tlačítka NAHORU/DOLŮ, která je nutné přidržovat stisknuté (proto jsou kompenzátory zatížení ergonomické, zatímco zvedáky nejsou) a nemusí se pokaždé nastavovat, když se váha zvedaného břemene změní. Vzhledem k této vlastnosti, která je pro kompenzátory zatížení INDEVA® jedinečná, může obsluha přemísťovat břemena různé váhy bez přerušení pro nastavení a dokonce si ani nemusí všímat váhového rozdílu. Obsluze totiž stačí vyvinout sílu jen několika málo gramů pro zatížení 10 kg i 200 kg.
Kompenzátory zatížení INDEVA® mají výhody s vysokou hodnotou:

  • Lepší ergonomii ve srovnání s pneumatickými manipulačními zařízeními a zvedáky
  • Vyšší rychlost ve srovnání s pneumatickými manipulačními zařízeními a zvedáky
  • Požadována je jen minimální údržba
  • Uživatelsky přívětivější než všechny ostatní zvedací systémy na trhu

Kompenzátor zatížení