Transportable Linear Manipulator

Společnost Scaglia INDEVA, která je již několik let partnerem známého výrobce pneumatik pro automobilový průmysl, navrhla a implementovala řešení pro manipulaci s konkrétní membránou – KITS pro pneumatiky do 45 kg.

Potřeba zákazníka spočívala v manipulaci s těmito sadami, a to od termoformovacího lisu až po více lisů, které je třeba obsloužit.

Společnost INDEVA navrhla přenosný lineární manipulátor, vhodný k tomu, aby obsluha mohla snadno přecházet z jednoho lisu na druhý.

Systém byl vybaven 3 kolíky pro uložení souprav membrán, které se mají přemístit k lisům.

Vychýlené rameno manipulátoru bylo navrženo tak, aby se při manipulaci vyhnulo jakýmkoli překážkám přítomným v blízkosti lisů. Rameno o délce 3 750 mm bylo zvoleno tak, aby dosáhlo do středu každého jednotlivého lisu a umožnilo obsluze zůstat uvnitř prostoru vymezeného pro bezpečnou práci.

Díky lineárnímu manipulátoru bylo možné se vejít dovnitř lisu a dosáhnout do omezeného pracovního prostoru, což zaručilo přesné umístění nákladu.

Společnost INDEVA opět přispěla ke zlepšení ergonomie, produktivity a bezpečnosti práce a nabídla flexibilní řešení přizpůsobitelné potřebám zákazníka.