handling large size cardboard cases.

Inteligentní průmyslový manipulátor Liftronic® pro přesuny velkých krabic.  Je vybaven těžištěm s pružinou pro zajištění dokonalé rovnováhy nástroje uchopení, a to jak na prázdno, tak s nákladem; svorky, které lze nastavit co do délky, tak co do hloubky, aby bylo možné přesouvat krabice různých rozměrů bez ztráty času potřebného na výměnu nástroje uchopení; snímače na nástroji uchopení, které neumožní zvedání nástroje, pokud není náklad dokonale opřen od svorky, teleskopický sloupek umožňuje přesuny zařízení z jednoho oddělení do druhého pomocí výtahů.

Se zvýšeným sloupkem má zařízení výšku přibližně 3,8 m a umožňuje umístění krabic do vyšších poloh bez námahy. Vyvažovací zařízení je elektronické a umožňuje vysokou plynulost pohybů, přesnost ve fázi umístění nákladu, bez prudkým pohybů v důsledku setrvačných sil, které jsou zcela vynulovány elektronickou technologií. Zařízení bylo zakoupeno pro zajištění ergonomie a bezpečnosti pro obsluhu při manuálních přesunech krabic a současně zvýšení produktivity.

Manipulátor pro velké kartonové krabice