material-handling-shrinkwrapped-packs

Společnost vyrábějící chladicí prvky používá ve spedičním oddělené především práci žen, které musí manuálně zvedat, přesouvat a umisťovat balíky chladicích prvků ovinutých do tepelně smršťovací fólie. Během letního období se výroba zvyšuje a ženy mohou přesouvat balíky o hmotnosti 20 kg každý vícekrát denně v rámci rychlých a opakujících se pracovních cyklů. Balíky je třeba odebírat z válečkového dopravníku a umisťovat shora do vysokých a úzkých balíků bez volného místa po stranách na ruce členek obsluhy. Umístění do vysokých balíků nutí členky obsluhy ohýbat záda vícekrát denně, jakož i otáčet trup do boku a uchopovat balík v určité vzdálenosti od hrudi. Manuální přesuny nákladů s těmito charakteristikami (hmotnost nákladu, frekvence pracovního cyklu, vertikální posun a horizontální vzdálenost odebraného nákladu od těla, úhel otočení trupu a typ uchopení) nejsou v souladu se specifikacemi normami společenství a národními normami v oblasti ergonomie a bezpečnosti při práci a manuálních přesunech nákladů.

Řešení požadované touto společností mělo vyřešit problém ergonomie odstraněním všech výše uvedených problémů a současně zajistit souvislou produktivitu. Balíky určené ke zvedání nemají všechny stejnou hmotnost a rozměry, takže nástroj uchopení musí být vhodný pro uchopení většího i menšího balíku, aby se zabránilo přerušení práce pro změnu či nastavení nástroje uchopení.
Jediné řešení, které dokázalo reagovat na všechny tyto potřeby, bylo využití zařízení INDEVA® Liftronic® . Elektrická kladka by od členek obsluhy vyžadovala, aby neustále držely stisknuté tlačítko zvedání a spouštění, což je souvislá nebo opakovaná neergonomická operace. Navíc by uchopení balíku naprogramovanou rychlosti s maximální nosností způsobilo trhnutí směrem nahoru, které by nebylo v poměru k hmotnosti menších balíků, což by způsobilo nebezpečí uvolnění balíku z uchopení a tedy v rozporu s bezpečnostními zásadami.

Tradiční systém manipulace na stlačený vzduch pak není vybaven automatickým vyvažováním a vyžaduje buď nastavení odlišné vzdálenosti při každé změně nákladu nebo v případě pneumatického samovyvažování vyvážení hmotnosti, které neproběhne dostatečně rychle, které neeliminuje uvolnění a umístění a vyžaduje od členek obsluhy více nápravných kroků, než se jim povede dosáhnout požadované polohy, zejména pokud je prostor pro uvolnění omezen jako v tomto případě (vysoké a úzké balení).
Obě tradiční řešení by nezajistili dostatečnou reakci na potřeby této společnosti, neboť jde o mechanické systémy, pomalé a málo ergonomické.
Zařízení INDEVA® Liftronic® je skutečně samovyvažující (okamžité a automatické vyvážení hmotnosti nákladu), nevyžadují držení stlačeného žádného tlačítka, jsou vybavena citlivou a ergonomickou pákou, zařízením ochrany proti pásu nákladu, plně uspokojuje veškeré potřeby a umožňuje rychlost a plynulost pohybů, jakoby členky obsluhy pracovali manuálně, ale vybaveny sílou stroje.

Manuální přesuny balíků v tepelně smršťovací fólii