loading-a-lathe

Zařízení INDEVA® model Liftronic® Easy E80R, manipulátor namontovaný na zvýšené pojezdy s nástrojem uchopení s využitím podtlaku pro zvedání a přesouvání dlouhých trubek pro jejich umístění do soustruhu.

Zařízení INDEVA® se pro nakládku trubek do soustruhu ukázalo jako skutečně účinné řešení umisťování trubek do soustruhu. Díky svým samovyvažovacích schopnostem může obsluha zvedat trubky různé hmotnosti bez zastavení z důvodu volby odlišného předběžného nastavení hmotnosti. Bezprostřední reakce manipulátoru INDEVA® umožňuje umístit trubku plynule a ergonomicky pro obsluhu, která může zvedat a pokládat trubku bez potřeby odolávat byť slabé setrvační síle a pro práci tak stačí vyvinutou sílu odpovídající několika málo gramům v kterémkoliv okamžiku pracovního cyklu.

Zařízení INDEVA® jsou díky výše uvedené vlastnosti systémy zvedání vybíranými kvůli své bezpečnosti a ergonomii na pracovišti.

Nakládka trubek do soustruhu