LIFTING BAGS IN CHEMICAL INDUSTRY

Nulovací zařízení pro přesuny plastových nebo papírových pytlíků v chemickém průmyslu

Společnost vyrábějící směsi pro mýdla potřebuje přesouvat plastové nebo papírové pytle od hmotnosti přibližně 25 kg. Manuální přesuny bez pomoci již nejsou možné, neboť představují rizikový faktor pro zdraví pracovníka, protože se jedná o častý a opakující se pohyb. Dále je třeba se vyhnout tomu, aby ruce obsluhy přicházely do styku s prachem v pytlích, v malých množstvích se nachází i na vnějším povrchu pytlů.

Kladkostroj není správné řešení kvůli pevné rychlosti pohybu a potřebě držet stisknuté tlačítko zvedání a spouštění.

Pneumatický manipulátor není správným řešením, neboť neumožňuje dostatečně svižné a rychlé pohyby pro požadovaný pohyb. Navíc vzhledem k tomu, že pracovní cyklus se opakuje a je rychlý, obvyklé setrvačné síly pneumatického manipulátoru při změně směru, při snížení nebo zvýšení rychlosti pohybu po vertikální ose a při umístění nákladu mají negativní dopad na úroveň ergonomie a bezpečnosti pro obsluhu.

Jedinečné možné řešení, které přináší uspokojivé výsledky, představuje INDEVA® model Liftronic® s uchopením pomocí podtlaku s vysoce výkonným čerpadlem.

Tento průmyslový manipulátor ve skutečnosti umožňuje svižné a rychlé pohyby a přesné umístění pytlíku bez prudkých pohybů díky odstranění setrvačných sil díky využití elektronické technologie.

Zařízení INDEVA® Liftronic® navíc umožňuje vertikální pohyb o délce přibližně 3 metry, tedy s maximální jednoduchostí a přizpůsobivostí různým výškám uchopení a umístění nakládky. INDEVA® představuje bezpečnostní zařízení proti uvolnění nákladu v případě přerušení proudu, aby se zabránilo pádu nakládky a následujícím rizikům pro obsluhu a neporušenost pytlíku. V případě výpadku proudu se pytlík náhle NEUVOLNÍ, ale bude pevně zadržen přísavkou a nástroj uchopení pomalu sestoupí směrem dolů až do chvíle, kdy náklad nedosáhne stabilní podložky.

Zařízení INDEVA® se skutečně automaticky vyvažuje a automaticky se přizpůsobuje různým hmotnostem; to obsluze umožňuje s různými dávkami pytlíků s různými hmotnostmi, aniž by se bylo třeba zabývat nastavením systému na novou hmotnost nebo vybrat jiné předběžné nastavení. Všechny tyto typické charakteristiky zařízení INDEVA® modelu Liftronic® umožňují úroveň ergonomie, bezpečnosti a produktivity, které jiné systémy manuálních přesunů nákladů nenabízejí ani nevyrovnají.

Download Case History

[/vc_column][/vc_row]