indeva-assembly-lawnmowers

Pro montáž komponent na sekačky trávy společnost potřebovala dva dělníky, kteří musí odebírat, zvedat, otáčet o 180° a znovu pokládat produkt (o hmotnosti 30 kg) na montážní linku: to vyžadovalo neustálou fyzickou námahu s pohyby vybočujícími z ergonomických vodicích linek, bylo to spojeno s rizikem nehod a poškození produktu; navíc nebyl nikdy dodržován optimální TAKT time.

Bylo nezbytné přijmout systém, který by zvýšil produktivitu a současně zajistil bezpečnost obsluhy. Kromě dodržení TAKT time a bezpečnosti a ergonomie muselo řešení zohlednit skutečnost, že je nabízeno šest typů sekaček trávy s odlišnými hmotnostmi a tvary a tyto se k dělníkům na montážní lince dostávají zcela náhodně; dále je třeba, aby sekačky trávy byly po otočení na linku přesně umístěny na předem nastavené podložky na dopravní pás pomalým, nicméně souvislým pohybem.

Zařízení INDEVA® namontované na dvou podélných kolejnicích s nástrojem uchopení vhodným pro všech šest typů sekaček trávy a výsledkem je ideální řešení, které plně uspokojilo veškeré výše uvedené potřeby:

  • Doba cyklu (odebrání, zvednutí, otočení a umístění produktu na linku) byla zkrácena o 35 sekund.
  • INDEVA® je vybavena bezpečnostní ochrany proti pádu nákladu
  • INDEVA® je vybavena technologií automatického vyvažování a nevyžaduje předběžné nastavení nákladu a obsluha se tedy nemusí zastavovat, aby vybrala jiné předběžné nastavení při každé změně hmotnosti. To je velmi užitečná funkce v tomto případě, neboť sekačky trávy mají šest různých hmotností.
  • INDEVA® umožňuje přesně a jemně umístit náklad díky elektronické technologii automatického vyvažování a vyvážení setrvačných sil; náklad se přizpůsobí své podložce, aniž by obsluha musela provádět více nápravných kroků pro vystředění prostoru uvolnění; to by bylo nemožné pomocí tradičních pneumatických manipulátorů, které nemají automatické vyvažování, ani nedokáží vyvážit setrvačné síly ve chvíli umístění v důsledku reakčních limitů stlačeného vzduchu.
  • INDEVA® obsluze umožňuje pohybovat s nákladem ještě přirozenějším a intuitivním způsobem přímým působením rukou na náklad (režim float mode).
  • INDEVA® je vybaveno nástrojem uchopení navrženým na míru v souladu s nejnovějšími směrnicemi a předpisy v oblasti ergonomie a zajišťuje tak maximální bezpečnost a prevenci typických patologií manuálních přesouvání nákladů.

Zavedení elektronických manipulátorů INDEVA® zajistilo výrazné zvýšení produktivity a společnost dokáže uspokojit poptávku v optimální lhůtě i ve špičce.

Rychlá montáž bez námahy díky INDEVA