lift-reels-effortless

INDEVA® Liftronic® je nejvhodnější řešení všech problémů souvisejících s manuálními přesuny nákladů.
Známá italská společnost nainstalovala novou linku s ženskou obsluhou a vyžadovala manipulátor, který dokáže zvedat cívky pečicího papíru o celkové hmotnosti přibližně 130 kg.

Operace, které musí probíhat zcela bezpečně a bez námahy pro ženskou obsluhu, jsou především dvě:
– fáze uchopení cívky (hmotnost 107 kg) ve vertikálním směru, její motorizované otočení o 90° a horizontální uvolnění na přepravní vozík,
– vsunutí hřídele dovnitř cívky (hmotnost se zvýší o přibližně 20 kg a dosáhne tak celkem 130 kg) a nový pohyb nákladu s uvolněním na přepravní prostředek.

Obě operace, ačkoliv zahrnují změnu hmotnosti nákladu během pohybu, se provádějí stejným manipulátorem Liftronic®: díky tomu elektronické manipulátory INDEVA® předčí staré pneumatické manipulátory.
Elektronická zařízení, kterými jsou vybaveny, zajistí automatické a okamžité vynulování hmotnosti aplikované zátěže a při její změně se znovu přizpůsobí. Rychlé a přesné pohyby jsou možné díky mimořádné jednoduchosti operace a velké univerzálnosti manipulátorů INDEVA®.
Žádná nebezpečí ani žádná námaha pro obsluhu, která pracuje zcela bezpečně a ergonomicky: to jsou silné stránky produktů INDEVA®.

Rychlé přesuny cívek bez námahy pomocí zařízení INDEVA®