Našim zákazníkům nabízíme školení obsluhy přímo na místě.

Během tohoto školení náš technik INDEVA informuje obsluhu o dílcích, které je třeba vyměnit, o jejich životnosti atd.

Mimo jiné jim vysvětlí postup, který je třeba dodržovat při výměně dílů, a spolupracuje s nimi na jeho uvedení do praxe.

Podepisuje a předává brožuru a podpisový arch, které poskytují informace o všech bodech nezbytných pro dobrou údržbu.

To nevylučuje důležitost nechat manipulátory v delším časovém horizontu generálně opravit nebo zkontrolovat ́, aby se prodloužila jejich životnost.