Porsche Production line is designed according Lean manufacturing principles

Říkáme tomu výroba Porsche 4.0: inteligentní, štíhlá a zelená. Inteligentní znamená flexibilní a vzájemně propojenou výrobu. Lean znamená odpovědné a efektivní využívání zdrojů. Zelená se týká udržitelnosti a ochrany životního prostředí,“ říká Albrecht Reimold, člen řízení Porsche.

Přečtěte si celý rozhovor s panem Albrechtem Reimoldem o produkci Porsche.

Porsche pečlivě vybírá své dodavatele, aby respektovala výše uvedené prohlášení o poslání.

Pro své výrobní linky si vybrali INDEVA Lean System® , aby implementovali odpovědné a efektivní využívání zdrojů.

Všechny produkty a řešení společnosti Scaglia Indeva jsou navrženy tak, aby společnostem pomohly implementovat štíhlou výrobu, zlepšit ergonomii a bezpečnost a zvýšit celkovou produktivitu v průmyslu 4.0.

Porsche Production line is designed according Lean manufacturing principles