indeva-beverage

Průmysl nápojů vyžaduje maximální účinnost ve všech fázích výrobní linky.

Zařízení INDEVA pro průmysl nápojů

Průmysl nápojů existuje prakticky ve všech zemích světa pro plnění, uzavření víček a aplikaci štítků na skleněné nebo plastové lahve a následné balení lahví do přenosných obalů nebo kartonových krabic. Výrobní cykly jsou rychlejší a normy upravující hygienu, bezpečnost, ergonomie jsou již přísné v celém světě.

I společnosti v oboru nápojů vyžadují pomoc pro manuální pohyby nákladů v různých oblastech výrobní linky, pro dodržení norem bezpečnosti a ergonomie a současné zvýšení produktivity.

Většina společností využívá automatické linky pro všechny fáze výroby, navzdory tomu se přesuny balíků listů papíru, cívek tepelně stahovací fólie nebo papíru pro etiketování dosud provádějí ve většině případů ručně.

V těchto případech společnosti využívají výrobky Scaglia INDEVA®, která je odborníkem na výrobu průmyslových manipulátorů a nástrojů uchopení nákladů, navržených na míru.

Manipulátory INDEVA® nabízí mnoho výhod v porovnání s běžnými zvedacími systémy, jako jsou kladky, neboť jsou 4krát rychlejší, fungují dle přirozené rychlosti obsluhy a nikoliv při fixní rychlosti, není třeba držet stisknuté žádné tlačítko; zařízení INDEVA® představuje moderní řešení i v porovnání s tradičními pneumatickými manipulátory.

Elektronické ovládání zařízení INDEVA® umožňují vyšší citlivost a bezprostřední reakci na úmysly obsluhy s přesnými pohyby. Díky tomu umožňují umístit náklady bez nárazů, bez prudkých pohybů v důsledku setrvačných sil.

Zařízení INDEVA® automaticky a okamžitě vyváží náklad a nevyžaduje předběžná nastavení hmotnosti pro manipulaci nákladů různé váhy. Přesuny nástrojů tak jsou přirozené a plynulé, takže zařízení INDEVA® jsou označovány za „prodloužení lidské ruky”.