INDEVA for food industry

Zařízení na vyvažování nákladu INDEVA® pro manipulaci háků se salámy s nulovou gravitací.

Společnosti, které vyrábějí salámy, jsou obvykle vybaveny automatickými linkami, které jsou zakončeny balicími stroji, které balí salámy do plastových sítěk, jakou vyrábí společnost Tecnobrianza.

Každých 20 sekund přenese balicí stroj na výstup stroje 1 hák se 4 salámy bresaola. Obsluha musí odebrat hák a umístit je na vozík.

Hmotnost každého balení salámu bresaola se pohybuje od 4 do 12 kg, takže celková hmotnost háku, který je třeba přesunout, se pohybuje od 17 do 49 kg, včetně hmotnosti volného háku. Hmotnost nákladu pro přesuny tedy není vždy stejná.

Během jediného dne je třeba přesunout přibližně 4500/5000 kusů salámu bresaola; s ohledem na vysokou hmotnost nákladu, která je třeba přesunout, a frekvenci a rychlost, kterou je třeba operaci provést, je třeba pracoviště vybavit pomocným zařízením pro manuální přesuny nákladů, které dokáží eliminovat námahu obsluhy a zajistit bezpečnost a ergonomii.

Tradiční kladka není vhodným řešení, ani z hlediska výroby, v důsledku nízké a fixní rychlosti realizace, která není přiměřená rychlosti výroby balicího stroje, a to ani z hlediska ergonomie, neboť obsluha musí neustále držet stisknuté tlačítko zvedání a spouštění.

Ani pneumatický průmyslový manipulátor nedokáže tyto potřeby uspokojit, neboť nemá automatické vyvažování a automaticky se nepřizpůsobuje hmotnosti zvedaného nákladu, která není v tomto případě neustále stejná, a to i proto, že pneumatická reakce při prvním uvolnění nákladu z podložky a změně směru neprobíhá okamžitě. V rámci takto častého a rychlého pracovního cyklu je pneumatický manipulátor příliš pomalý a jeho reakce nejsou dostatečné.

Jediným vhodným řešením pro tyto přesuny, jak dokládají mnohé společnosti, je průmyslový manipulátor poslední generace s elektronickým ovládáním INDEVA®, neboť má samovyvažovací systém a okamžitě se přizpůsobuje hmotnosti zvedaného nákladu, pohybuje se rychlostí požadovanou obsluhou, podle potřeby a bez setrvačných sil, které je třeba vyvážit, nezahrnuje tlačítka, která by bylo třeba držet stisknuté, má vertikální pojezd o délce 2,8 metru, pohybuje se lehce i při pohybu po horizontální ose.

Manipulátor INDEVA® může být namontován na sloupek s kloubovým ramenem s různými délkami nebo na zvýšené pojezdy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]