Pro vylepšení vašeho systému INDEVA® AGV nabízíme mnoho příslušenství a doplňkových položek: napájecí systém, trasy a značení, komunikace a řízení nebo vlastní vozíky.

Supervizor a kontrolor
Jedná se o mozek, který spolupracuje se všemi vozidly v systému: přijímá od AGV informace o jejich pozici a pracovních parametrech, a také hlídá křižovatky a celkový provoz.

• řídí AGV a všechny ostatní komponenty linky, které dodáváme, jako například válečkové dopravníky, WI-FI start-stop atd.
• řídí křižovatky
• kontroluje pozici na trase
• přiřazuje vozidlům AGV úlohy k dokončení
• kontroluje úroveň nabití baterie a další parametry
• informuje o selhání a o pozici vozidla AGV v případě neplánovaného zastavení.

Komunikační a řídicí systém

Zařízení Wi-Fi

Zařízení Wi-Fi - AGV

Vozidlo AGV můžete vybavit kartou Wi-Fi, která usnadňuje komunikaci s ostatními zařízeními (například s ostatními vozidly AGV), kontrolu křižovatek, Start-Box atd.

WI-Fi Start-Box

WI-Fi Start-Box - AGV

Pomocí dálkových příkazových tlačítek je možné spouštět vozidla AGV přes připojení Wi-Fi. Vzhledem ke vzdálené instalaci nemusí být operátor přítomen u AGV, což vede ke zjednodušení celého procesu. Toto příslušenství může být také použito pro vytvoření rozhraní mezi AGV a dalšími stroji na lince.

Elektronický systém Kanban

Elektronický systém Kanban - AGV

Elektronický systém Kanban umožňuje přiřazování předem nastavených úkolů vozidlu AGV. Takto nastavený úkol poté AGV vykoná pouhou aktivací spínače, a to buď ručně, nebo automaticky, ze vzdáleného umístění.

Bridge

bridge - AGV

Most poskytuje rozhraní mezi AGV a zákaznickými systémy (např. Motorové válečkové dopravníky, výrobní linky, roboty atd.). Komunikace všech dat souvisejících s přenosem zboží podle pořadí předpokládaného zákazníkem probíhá prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Vlastní vozíky

U AGV modelů INDEVA® TUGGER a TUNNEL jsme schopni navrhnout a vytvořit vaše vlastní vozíky.
Můžeme vám pomoci uplatnit vlastní design a zvolit ten nejvhodnější systém pro automatické nakládání a vykládání materiálu.

Ocelovou konstrukcí.

ocelovou konstrukcí.

Vlastní vozíky mohou být v provedení s ocelovou konstrukcí.

Modulární strukturu

modulární strukturu

Vozíky INDEVA® AGV mohou mít modulární strukturu a lze je začlenit do Systému štíhlé výroby INDEVA®.

To znamená, že si vozíky můžete postavit přesně dle vlastních specifikací a ušetřit tak na nákladech.

Trasa a značení AGV

Vytvoříme trasu a položíme magnetický pás dle vašich specifických požadavků.

Magnetické značení

Magnetické značení - AGV

Na podlaze jsou připevněné indikátory, ke kterým musí AGV přijet a vykonat svůj úkol.

RFID (RadioFrequency IDentification)

RFID (RadioFrequency IDentification) - AGV

Systém jednoznačné identifikace pozice, v rámci kterého lze přidat vozidlo AGV do trasy bez nutnosti externího vstupu.

Systém napájení AGV

Bateriový vozík

Bateriový vozík-AGV

Vytvořeno v rámci modulární struktury systému štíhlé výroby INDEVA Lean System®.
Velice cenné příslušenství pro výměnu baterií: baterie se hladce vysune na AGV a z AGV na vozík pomocí válečkového dopravníku.

Balení baterií

Balení baterií - AGV

Náhradní standardní baterie jsou k dispozici v provedení 40 A/h a 70 A/h, 24 voltů (stejnosměrný proud). Na vyžádání nabízíme baterie s různou kapacitou.

Dobíječ akumulátorů

Dobíječ akumulátorů - AGV

Každé vozidlo AGV při pohybu po své trase jezdí přes dobíjecí bod, což pomáhá udržet baterie v nabitém stavu.