Naše modulární vozíky shooter umožňují obsluze vyřešit problém manipulace s těžkými břemeny prostřednictvím zavádění podpěr s gravitačními válečkovými dopravníky

Naše modulární vozíky shooter umožňují obsluze vyřešit problém manipulace s těžkými břemeny prostřednictvím zavádění podpěr s gravitačními válečkovými dopravníky

Naše modulární vozíky shooter umožňují obsluze vyřešit problém manipulace s těžkými břemeny prostřednictvím zavádění podpěr s gravitačními válečkovými dopravníky, které umožňují „klouzání“ plných kontejnerů s předměty z jednoho vozíku do druhého nebo z pevné konstrukce na vozík.

To vše významně přispívá ke snižování rizik pro zdraví a bezpečnost pracovníků.

Tento systém také snižuje náklady a zvyšuje efektivitu procesů výroby a skladování, což nabízí rotaci součástek v okamžiku dodání.

Foto galerie vozíky shooter:

video galerie vozíky shooter: