Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení EU 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Úvod

Pro společnost SCAGLIA INDEVA S.p.A. (dále jen „společnost“ nebo „správce“) je ochrana osobních údajů její zákazníků, a to i potenciálních zákazníků a uživatelů její webové stránky (dále jen „osobní údaje“), hodnotou absolutní důležitosti. Automatizované a/nebo manuální zpracování osobních údajů provádí společnost SCAGLIA INDEVA S.p.A. v plném souladu s ochranami a právy stanovenými nařízením EU 2016/679 (dále jen „nařízení“) a dalšími platnými pravidly týkajícími se ochrany osobních údajů.

 1. Proč vám společnost SCAGLIA INDEVA S.p.A. zpřístupňuje tento dokument?

Podle nařízení musí být osoba, ke které se tyto údaje vztahují, před zpracováním osobních údajů informována správcem o důvodech, pro které jsou požadovány jeho osobní údaje a jak budou použity. Máte k dispozici Slovník hlavních pojmů používaných v tomto dokumentu, které vás naučí porozumět tomuto tématu.

 1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností SCAGLIA INDEVA S.p.A., IČ: 03146130160 a DIČ (DPH): 03146130160 se sídlem Via Marconi 42, 24012, Val Brembilla (BG), Itálie (dále jen „správce“). Při některých zpracováních (viz odstavec 3.2 níže) může správce využívat podporu jiných společností řízených společností SCAGLIA INDEVA S.p.A., které budou působit jako společní správcové (dále společně se správcem uváděni jako „společní správcové“) :

 • SCAGLIA INDEVA GmbH, DIČ (DPH) DE128792813, registrace na obchodním soudu v Stuttgartu č. HRB 22119, se sídlem na Esslinger Str. 26 – 73249 Wernau (Německo), email info@de.indevagroup.com;
 • SCAGLIA INDEVA S.A.R.L., identifikační číslo Siren B398917914 a DIČ (DPH) FR55398917914, se sídlem na 215 Rue Henri Barbusse 95100 ARGENTEUIL (Francie), email info@fr.indevagroup.com
 • SCAGLIA INDEVA Ltd, registrační číslo společnosti 04122641, daňové číslo 6701801814 a DIČ (DPH): GB764299096 se sídlem na Coney Green Business Center, Clay Cross Chesterfield, Derbyshire S45 9JW (Spojené království), e-mail info@uk.indevagroup.com.

Podle článku 26 nařízení se společní správcové zavázali:

 • společně určit některé účely a způsoby zpracování vašich osobních údajů;
 • společně, jasně a transparentně stanovit postupy, které vám poskytnou včasnou odpověď, pokud si přejete uplatnit vaše práva, jak stanovují články 15, 16, 17, 18 a 21 nařízení a v případech přenositelnosti osobních údajů stanovených článkem 20 nařízení;
 • společně definovat tyto informace v částech společného zájmu, s uvedením všech informací požadovaných nařízením.

 

 1. Pro jaké účely budou vaše osobní údaje zpracovány?
  3.1 Hlavní účel

  Abyste mohli odpovědět na žádosti o kontakt a informace, které jste zaslali prostřednictvím online formuláře žádosti o kontakt, společnost SCAGLIA INDEVA S.p.A. potřebuje shromáždit některé vaše osobní údaje. Zpracování vašich osobních údajů provádí správce, abyste mohli obdržet požadované informace a také využít všechny další služby, které nabízejí webové stránky společnosti SCAGLIA INDEVA S.p.A. „Právním základem“ zpracování vašich osobních údajů je tudíž smluvní vztah, který vznikne mezi vámi a správcem po přijetí Všeobecných podmínek používání webových stránek společnosti SCAGLIA INDEVA S.p.A. Osobní údaje, které budou vyžadovány pro výkon výše uvedených cílů, jsou údaje uvedené ve formuláři „Online modul žádosti o kontakt“.
  3.2 Další účely
  Společní správcové mohou také provádět propagační a/nebo marketingové aktivity (tzv. „účely přímého marketingu“). Tato kategorie zahrnuje veškeré činnosti prováděné za účelem propagace výrobků, služeb, prodávaných a/nebo dodávaných společnými správci na základě jejich oprávněného zájmu o provádění svého předmětu podnikatelské činnosti. Aktivity přímého marketingu společných správců jsou nezávislé od vašeho souhlasu, až do vaší konkrétní námitky (vzhledem k 47 nařízení, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení). Způsoby kontaktu zaměřené na činnosti přímého marketingu mohou být automatizované (e-mailové) nebo tradiční (telefonní hovory s operátorem, poštovní zásilky, e-maily, komunikace prostřednictvím sociálních sítí). V každém případě, jak je podrobněji vysvětleno v následujícím odstavci 6 tohoto prohlášení, můžete svůj souhlas odvolat, a to i částečně, například souhlasem s tradičními způsoby kontaktu.
 2. Budou vaše osobní údaje sděleny jiným subjektům?
  Za účelem správného provedení všeho zpracování nezbytného pro sledování účelů stanovených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mohou vaše osobní údaje zpracovávat jednotlivci, zaměstnanci a/nebo spolupracovníci správce nebo společných správců, kterým bylo svěřeno konkrétní činnosti zpracování týkající se vašich osobních údajů.
  Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny:
 • třetím osobám (obchodním zástupcům, distributorům a autorizovaným prodejcům působícím v oblasti kontaktních míst), kteří vykonávají část zpracování a/nebo s ním spojených a pomocných činností za správce nebo společných správců. Tyto subjekty byly jmenovány jako zpracovatelé (čl. 4 bod 8 nařízení);
 • veřejným orgánům nebo soudním orgánům, pokud to vyžaduje zákon, nebo zabránění nebo potlačení spáchání trestného činu. Za účelem správného provedení všeho zpracování nezbytného pro sledování účelů stanovených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mohou vaše osobní údaje zpracovávat jednotlivci, zaměstnanci a/nebo spolupracovníci správce nebo společných správců, kterým bylo svěřeno konkrétní činnosti zpracování týkající se vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny veřejným orgánům nebo soudním orgánům, pokud to vyžaduje zákon nebo zabránění nebo potlačení spáchání trestného činu.
 1. Má zpracování vašich osobních údajů „datum vypršení platnosti“?
  Pro účel uvedený v odstavci 3.1. tohoto prohlášení budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, která se bude rovnat potřebnému minimu, jak je uvedeno v bodě 39 nařízení, tj. do ukončení smluvních vztahů mezi vámi a správcem, s výhradou dodatečné lhůty která může být uložena zákonem, jak je rovněž stanoveno v bodu 65 nařízení. Pro dosažení účelu uvedeného v odstavci 3.2. tohoto nařízení mohou společní správcové zpracovávat vaše osobní údaje, dokud jedním ze způsobů uvedených v tomto prohlášení neoznámíte svůj záměr odvolat souhlas pro jeden nebo všechny účely, pro které jste byli požádáni, Ve skutečnosti se bude k tomu, aby společní správcové přestali zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, vyžadovat odvolání souhlasu.
 2. Kdy a jak je možné odvolat souhlas, který jste dali?
  Kdykoli, zcela a/nebo částečně, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před samotným odvoláním, buď odesláním e-mailu na adresu marketing@it.indevagroup.com pro správce nebo na e-mailové adresy uvedené v odstavci 2 pro společné správce, nebo kliknutím na tlačítko „odhlásit“ „kliknutí“, které se nachází v každém e-mailu přijatém na sdělené adrese.
 3. Poskytuje vám nařízení „práva“?
  Ano, nařízení zajišťuje především možnost přistoupit k vašim osobním údajům, požádat o jejich opravu a aktualizaci, když jsou neúplné nebo nesprávné, požádat o výmaz, pokud je shromažďování v rozporu se zákonem nebo nařízením, jakož i zabránit zpracování z oprávněných a specifických důvodů.
  Níže uvádíme všechna práva, která můžete kdykoli uplatnit vůči správci a/nebo společným správcům:
 • Právo na přístup;
 • Právo na opravu;
 • Právo na výmaz;
 • Právo omezit zpracování;
 • Právo na přenositelnost údajů;
 • Právo vznést námitku;
 • Právo navrhnout stížnost dozorovému úřadu;

Pokud chcete uplatnit všechna výše uvedená práva, stačí kontaktovat správce prostřednictvím e-mailové adresy marketing@it.indevagroup.com a/nebo společné správce prostřednictvím e-mailových adres uvedených v odstavci 2

 1. Kde budou vaše osobní údaje zpracovávány?
  Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem a/nebo společnými správci v rámci Evropské unie.