Tag: Automobilový průmysl

quick-end-effector-exchange

Rychlá změna uchopovacích nástrojů

Jeden manipulátor a různé uchopovací nástroje pro zvedání různých druhů břemen Intelligent Lift Assist Device Liftronic® Easy lze použít s více než jedním úchopným nástrojem a výměna z jednoho do druhého je rychlá a snadná díky našemu systému rychlé připojení

Manipulační ráfky

Manipulační ráfky v průmyslu Jednoduchý, bezpečný, rychlý, ergonomický systém pro manipulaci s ráfky, s nástavbou INDEVA® Liftronic® Easy s rozsáhlým třmenem vřetena.

pneumatic manipulator or car assembly

Manipulace s zadními poklopy v automatických montážních linkách

PN Ergo, montáž na sloupku s pevným ramenem, pneumatickým ovládáním a ovládáním Pneumatický manipulátor je dnes nejobvyklejší manipulační systém používaný v automobilových montážních linkách. Manipulace s kryty zadních poklopů pomocí PN Ergo Scaglia INDEVA PN řady lze vidět v řadě automobilových montážních řad několika automobilů.

Liftronic Easy column mounted

Manipulační zařízení INDEVA® pro automobilový průmysl

Manipulační zařízení INDEVA® pro automobilový průmysl jsou vyspělá řešení k manipulaci s libovolným dílem vozidla na montážní lince, bezpečným a ergonomickým způsobem. Manipulační zařízení pro automobilový průmysl musí vyhovovat přísným bezpečnostním normám. Pomocná zvedací zařízení INDEVA® jsou systémy prokazatelně zajišťující nejvyšší úroveň bezpečnosti, ve srovnání s ostatními zařízeními v současnosti dostupnými na trhu. Velké společnosti […]

Automobilový průmysl: INDEVA® pro bezpečnou manipulaci s materiálem

INDEVA® – UKAZUJE CESTU PŘI ŘEŠENÍ MANIPULACE S MATERIÁLEM V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Manipulaci s velkorozměrovými díly v automobilovém průmyslu můžete shlédnout na videu společnosti INDEVA® Liftronic® Air. Podívejte se na video: Manipulační zařízení INDEVA® pro automobilový průmysl Automobilový průmysl nesporně patří mezi nejvyspělejší odvětví v uplatňování nejmodernějších ergonomických principů, při svých volbách technologií a zavádění procesů. […]