electronic manipulator for grinding wheel

case history brusné kotouče

Scaglia Indeva dodala průmyslový manipulátor pro manipulaci s brusnými kotouči; toto řešení zlepšilo bezpečnost, ergonomii a produktivitu.

Porsche Production line is designed according Lean manufacturing principles

Výroba Porsche 4.0: inteligentní, štíhlá a zelená.

Říkáme tomu výroba Porsche 4.0: inteligentní, štíhlá a zelená. „Inteligentní je synonymem pro flexibilní a propojenou výrobu. Lean znamená odpovědné a efektivní využívání zdrojů. Zelená znamená udržitelnost a ochranu životního prostředí,“ říká Albrecht Reimold. člen vedení Porsche.

Kit trolley

Modulární vozíky Kitting

At a big Multinational Konstrukce výrobních linek ve velkých společnostech vždy bere prioritně v úvahu bezpečnost a ergonomii svých pracovníků a účinnost podle principů štíhlé výroby. Mnoho velkých evropských společností si vybralo Scaglia INDEVA jako dodavatele modulárních systémů pro různé funkce potřebné na montážní lince; řešení, která zajišťují ergonomii a efektivnost výroby. Níže je uveden…