Tag: Štíhlý Systém Indeva @cs

Modulární vozíky Kitting

At a big Multinational Konstrukce výrobních linek ve velkých společnostech vždy bere prioritně v úvahu bezpečnost a ergonomii svých pracovníků a účinnost podle principů štíhlé výroby. Mnoho velkých evropských společností si vybralo Scaglia INDEVA jako dodavatele modulárních systémů pro různé funkce potřebné na montážní lince; řešení, která zajišťují ergonomii a efektivnost výroby. Níže je uveden [...]