Společnost Scaglia INDEVA má ve svých kořenech a historii hodnotu společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.
Jejím cílem vždy bylo vybudovat společnost s výrobky špičkové úrovně v oboru, s mezinárodním přesahem, ale s pevnými kořeny na vlastním území, k jehož rozvoji výrazně přispívá.

Global Compact a cíle udržitelného rozvoje
V září 2015 se v OSN sešlo více než 150 mezinárodních lídrů, aby přispěli ke globálnímu rozvoji, podpořili blahobyt lidí a chránili životní prostředí. Společenství států schválilo Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, jejímiž základními prvky je 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které se zaměřují na ukončení chudoby, boj proti nerovnosti a přispívají k sociálnímu a hospodářskému rozvoji.

V souladu s principy a strategií Global Compact se společnost Scaglia INDEVA hlásí k Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a prosazuje program INDEVA2030, který zahrnuje aktivity a projekty přispívající k naplňování cílů udržitelného rozvoje.