Za účelem efektivního řízení všech otázek podnikové udržitelnosti zřídila společnost Scaglia INDEVA interní organizaci prostřednictvím jmenování Výboru pro řízení společenské odpovědnosti.

Věříme v transparentní, etické a odpovědné chování jako způsob podnikání. To znamená nejen dodržování zákonů a předpisů, ale také zohlednění očekávání a přání různých zainteresovaných stran v souladu s cílem 16 SDG (Mír, spravedlnost , silné instituce):

Společnost Scaglia INDEVA vyvinula soubor nástrojů, které platí v celé skupině a zajišťují vysoké etické standardy. Tento soubor nástrojů se zaměřuje na organizační model podle italského zákona č. 231/2001 a etický kodex a zahrnuje:

  • Protikorupční kodex chování
  • Kodex základních pracovních podmínek
  • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Politika proti modernímu otroctví
  • Politiku životního prostředí a energetiky
  • Politika nediskriminace a rozmanitosti
  • Kodex chování dodavatele

Za účelem zajištění dodržování zásad chování vydala společnost Scaglia INDEVA postup pro oznamování porušení (Whistleblowing), jehož účelem je oznamování porušení a nesrovnalostí jejích kodexů dozorčí radě, přičemž je zaručena důvěrnost a anonymita.