V souladu s cíli udržitelného rozvoje (SGD) a v souladu se zásadami udržitelnosti Global Compact zahájila společnost Scaglia INDEVA program INDEVA 2030.
Cílem tohoto programu je šířit v rámci společnosti a mezi všemi zúčastněnými stranami kulturu udržitelnosti podporou iniciativ, které vedou ke konkrétním výsledkům, zejména k dosažení následujících cílů udržitelného rozvoje:

Činnosti a projekty INDEVA 2030

V rámci programu INDEVA 2030 probíhá mnoho projektů a aktivit.

Naše hlavní aktivity a projekty naleznete na následujících stránkách: E-ENVIRONMENT, S-SOCIAL, G-GOVERNANCE