Scaglia INDEVA je společnost s pobočkami po celém světě, s mezinárodním podnikáním, která v průběhu let vždy kladla důraz na lidské vztahy a vztahy mezi lidmi uvnitř i vně společnosti.
Naše lidi považujeme za nepostradatelnou součást našeho podnikání. Proto nejen přijímáme a uplatňujeme mimořádně přísné zásady a kodexy chování certifikované podle normy ISO 45001, ale věnujeme také velkou pozornost všem aspektům, které se týkají blaha našich lidí a území, na nichž působíme.
Snažíme se v naší společnosti vytvářet prostředí, v němž mohou být angažovanost a nápady každého člověka zváženy, oceněny a ve své rozmanitosti a jedinečnosti mohou přispět k rozvoji společnosti.
Za tímto účelem podporuje program INDEVA2030 aktivity a projekty, které přispívají k naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN:

Aktivity INDEVA 2030

Program INDEVA 2030 zahrnuje aktivity a projekty v těchto oblastech:

  • Zdraví a sociální péče
  • Kvalitní vzdělávání a důstojná práce
  • Spolupráce s univerzitami a výzkumnými institucemi na podporu inovací
  • Územní hospodářský růst