S cílem posílit svůj závazek k udržitelnosti, který vždy charakterizoval její obchodní zásady, se společnost Scaglia INDEVA rozhodla vypracovat vlastní zprávu o udržitelnosti na dobrovolné bázi.

Společnost Scaglia INDEVA si uvědomuje zásadní důležitost toho, aby se při své činnosti vždy řídila kritérii udržitelnosti ve prospěch planety a budoucích generací; na druhé straně společnost Scaglia INDEVA rovněž věří, že udržitelnost je „udržitelná“ do té míry, do jaké dává smysl i z ekonomického hlediska. S ohledem na tuto rovnováhu podporujeme iniciativy a aktivity v zájmu našich zainteresovaných stran a zaměstnanců, které zohledňujeme v naší zprávě o udržitelnosti podle uznávaných zásad a metodiky.

V souladu se zásadami a strategií Global Compact a s odkazem na ně se společnost Scaglia INDEVA hlásí k Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a podpořila program INDEVA2030, v jehož rámci shromažďuje aktivity a projekty, které přispívají k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Zpráva o udržitelnosti 2022