Vlastní vozidla INDEVA®  AGV přesně odpovídají požadavkům provozu a pracoviště s ohledem na strukturu, rozvržení, velikost a program.

Vlastní vozidla INDEVA®  AGV si můžete vytvořit podle svých představ, ať už s použitím modulárního trubkového systému v rámci sortimentu Systému štíhlé výroby INDEVA® , nebo například v provedení s ocelovou konstrukcí.

Kovová struktura

AGV Kovová struktura

Výše zobrazené vozidlo INDEVA®  AGV je kompletní úprava s válečkovým dopravníkem s pohonem pro převoz velkých kontejnerů z dopravníku, který převáží materiál mezi skladem a montážní linkou. Lze převážet břemena do hmotnosti 1 500 kg.

Modulární struktura

modulární struktura

Vozidlo INDEVA®  AGV s vlastním nastavením gravitace se používá pro přesun krabic a malých kontejnerů v obou směrech mezi skladem a montážní linkou. Nakládání a vykládání krabic z nebo do vozidla AGV se provádí zcela automatizovaně jednoduchým mechanismem, krabice se posouvají s využitím gravitace z vozidla AGV na rack a obráceně. Rozměry válečkového dopravníku je možno upravit podle aktuální velikosti a podle počtu krabic.

Modulární a kovové konstrukce

modulární a kovové konstrukce

Výše zobrazené vlastní vozidlo INDEVA®  AGV je vybaveno dopravníky s pohonem, které jsou kompatibilní s podobnými dopravníky na pozicích nakládky a vykládky. Při příjezdu na správnou pozici naváže AGV kontakt s dopravníkem pomocí Wi-Fi.  To umožní sjednocení rychlosti dopravníků a následně hladký a řízený přesun produktu. K dispozici jsou také dvě speciální aplikace pro přesun těžkých břemen a křehkého materiálu.